Velkommen til Casino Nova Scotia, Halifax og Casino Nova Scotia, Sydney. Vart morselskap er store kanadiske kasinoer. Vi er ledende innen gjestfrihetsbransjen, og vi krediterer denne suksessen til vare ansatte. Var suksess er avhengig av var ansattes personlige og faglige satsing pa vekst og utvikling. Vi er forpliktet til a gi den slags arbeidsplass som oppfordrer vare ansatte til a lykkes.

Casino Nova Scotia, er forpliktet til folgende veiledende prinsipper. Vart hovedmal er a gi spennende underholdning og eksepsjonelle gjestfrihetserfaringer. Vare kjerneverdier er forpliktelse til de hoyeste standarder for integritet og samfunnsansvar; bidrar til samfunnets velv re behandle hver person med verdighet og respekt og engasjement for tiltak som gir det hoyeste nivaet av kundeservice for gjestfriheten og spillgjesten. Vare fete mal er a v re de fremste underholdnings- og gjestfrihetsdestinasjonene i Atlanterhavet Canada; bli anerkjent som «Worlds Friendliest» spillegenskaper; og bli anerkjent og skildret av vare samfunn som ansvarlige bidragsytere.

Vi streber etter a gi et miljo der ansatte kan oppna suksess, og motta konkurransedyktige kompensasjoner og fordeler, og arbeide i et miljo som oppmuntrer til apen kommunikasjon.

Casino Nova Scotia er dedikert til a gi like tilgang til sysselsetting muligheter. Vi fortsetter a fremme en organisasjonskultur som anerkjenner, anerkjenner og verdsetter forskjeller mellom mennesker. Pa Casino Nova Scotia erkjenner vi at i et stadig mer konkurransedyktig marked er et av omradene vi ma fokusere pa, tiltrekke, motivere, utvikle og beholde ansatte fra ulike bakgrunner.

Denne profilen inneholder svar pa mange vanlige stillingssporsmal om var arbeidsplass. Hvis du ikke finner svaret pa sporsmalet ditt, vennligst se var hjemmeside pa:

Casino Nova Scotias mal er a betale ansatte rettferdig, rettferdig og konkurransedyktig.

En orienteringsperiodeprestasjon gjennomfores etter 90 dagers ansettelse og arlige ytelsesvurderinger utfores deretter.

Casino Nova Scotia gir et omfattende fordelsprogram (for de som kvalifiserer), som inkluderer:

Fleksible helse-, tann- og livsforsikringsplaner Ferie (inkludert bursdagen din) Rabattprogrammer Bedriftskl r Frav r (Graviditet, Foreldre, Personlig) Arlige Samfunnsarrangementer Oppl ringsplan Planlegger Ansattes Bistandsprogram Restaurant Rabatter Uniformer og Fri Uniform Vedlikehold Betalt Ferie Tid Frav rstid.

Anerkjennelsesprogrammer Spisefasiliteter og avbruddsomrader Ansatte Referanseprogram Sparing og investeringsplan Kort- og langtidspensjonsplaner Betalt overgangslonn.

Trening og utvikling.

Alle nye Nova Nova-ansatte i Nova Nova deltar pa halvannet orienteringsprogram. Orientering er utformet for a gi viktig informasjon om viktige selskapspolitikker, arbeidsrelaterte problemer og ansvar. I tillegg er LEGACY kundeserviceprogrammet introdusert. Casino Nova Scotia arbeider for a mote de stadig skiftende l rings- og utviklingsbehovene til ansatte. Vi forplikter betydelige ressurser til a tilby ansatte et bredt spekter av interne og eksterne treningsprogrammer og tjenester.

Fremme fra Innenfor.

Et av hovedmalene med Casino Nova Scotia er a gi et utfordrende arbeidsmiljo for alle ansatte og a anerkjenne og belonne de som demonstrerer vellykket ytelse. Det er vart mal a fylle hver jobb med den mest kvalifiserte sokeren. Nar en intern posisjon blir tilgjengelig, forsoker Casino Nova Scotia forst a fylle apningen med en kvalifisert eksisterende ansatt for man jobber med eksterne rekrutteringsmuligheter.

Casino Nova Scotia er stolt av a gi et omfattende helse- og helseprogram for alle vare ansatte. I tillegg til a overholde alle gjeldende helse- og sikkerhetslovgivninger, implementerer Casino Nova Scotia trygge arbeidsprosedyrer, oppl ring og helsevern pa stedet.

Casino Nova Scotia er stolt av var helse- og sikkerhetsutvalg som har vunnet prisvinnere pa dette feltet.

Casino Nova Scotia gir en underholdningsopplevelse for vare gjester som er lydhor overfor problemer med problemstillinger. Disse programmene sikrer at alle spillspillene for selskapene og de provinsielle spillreglene overholdes. Casino Nova Scotia fremmer en holdning med apen bevissthet i a anerkjenne viktigheten av ansvarlig spilling. Oppl ring er gitt for a hjelpe ansatte med a gjenkjenne og oppmuntre de som har identifisert spillproblemer, soke hjelp fra profesjonelle stotteselskaper, uten a forstyrre eller forarsake forlegenhet for andre lanere av spillunderholdningskomplekset.

Innblanding i Fellesskapet.

Casino Nova Scotia skaper en positiv innvirkning pa samfunnet der vi bor og jobber. I tillegg til bedriftssponsor har Casino Nova Scotia-ansatte igangsatt mange interne prosjekter som kommer inn i samfunnet.

Helping Hand Fund.

Helping Hand-fondet gir okonomisk assistanse til ansatte i Casino Nova Scotia i nodstilfeller. Pengene til fondet okes internt av ansatte gjennom en rekke arlige hendelser. En komite med ansatte er valgt til a styre fondet med full stotte fra Casino Nova Scotia.

Arlige sosiale arrangementer er planlagt for vare ansattes glede og inkluderer: Leadership Recognition Awards, Service Awards Celebration, Summer Fun Day, Holiday Gala, Children’s Holiday Party, arlig golf turnering og alle ansattes moter.

Casino Nova Scotia, Halifax og Sydney er glade for a v re en del av samfunnet ditt og stolt over a gjore var del for folket og provinsen Nova Scotia.

Folgende jobbmuligheter er for tiden tilgjengelige med Casino Nova Scotia.