Se ogsa for Cisco Catalyst 2940.

Beslektede handboker for Cisco Catalyst 2940.

Innholdsfortegnelse for Cisco Catalyst 2940.

Side 1: Konfigurere bryteren.

Tillegg C, «Konfigurere bryteren med CLI-basert oppsettprogram.» # X201D; Funksjoner Catalyst 2940-bryterne er en familie av Ethernet-brytere som du kan bruke til a koble til arbeidsstasjoner og andre nettverksenheter, for eksempel servere, rutere og andre brytere. Alle modeller av bryteren er klusteregenskaper.

STA T DP LX SP D MO DE C til alle 2 9 4 0 10 0B som e- SE RI ES SF P 10/100 Ethernet-porter 100BASE-FX-port SFP-modulspor Catalyst 2940 Switch Hardware Installasjonshandbok OL-6157-01 .

Side 3: Portnummerering.

(det vil si den raskeste linjens hastighet som begge enheter stotter og full dupleksoverforing, hvis den vedlagte enheten stotter den) og konfigurerer seg tilsvarende. 10/100/1000-port 10/100/1000-porten pa katalysatoren 2940-8TT-S-bryteren bruker RJ-45-kontakter og snoet-kabel. Porten kan koble til disse enhetene: & # x2022 ;.

Side 4: Sfp Modul Slot.

Tillegg B, & # x201C; Koblinger og kabler. & # X201D; 10/100/1000-porten pa Catalyst 2940-8TT-S-bryteren kan eksplisitt settes til a fungere pa full- eller halvdupleks ved 10 eller 100 Mbps. Porten er begrenset til full dupleksmodus nar den er satt til 1000 Mbps.

Side 5: Sfp-moduler.

(kobber) kabel. Denne modulen kan gi en Gigabit Ethernet-tilkobling pa opptil 100 meter gjennom en kategori 5-kabel. Bruk kun Cisco SFP-moduler pa Catalyst 2940-8TF-S-bryteren. Hver SFP-modul har en intern seriell EEPROM som er kodet med sikkerhetsinformasjon. Denne kodingen gir en mate for Cisco a identifisere og validere at SFP-modulen oppfyller kravene til bryteren.

Side 6: Kabelvakt.

Cisco CWDM SFPs opererer pa single-mode fiber. SFPene stotter bade Gigabit Ethernet og fiberkanal (1 Gigabit og 2 Gigabit) -koblinger. For mer informasjon om Cisco CWDM SFPs, se Cisco CWDM SFP Transceiver Compatibility Matrix pa denne URL-adressen: http://www.cisco.com/no/products/hw/modules/ps4999/products_device_support_table09186a00803bf095.html.

Hver port har en portstatus LED, ogsa kalt en port LED. Disse lysdiodene viser informasjon om de enkelte portene. Nar du endrer portmodus, endres betydningen av portens LED-farger. Tabell 1-6 forklarer hvordan man skal tolke disse fargene. Catalyst 2940 Switch Hardware Installasjonshandbok OL-6157-01.

Porten opererer med 100 Mbps. Blinkende gronn port opererer ved 1000 Mbps. SFP-moduler Porten opererer med 10 Mbps. Green Port opererer med 100 Mbps. Blinkende gronn port opererer ved 1000 Mbps. Catalyst 2940 Switch Hardware Installasjonshandbok OL-6157-01.

Side 9: Stromkontakt.

Stromkontakt til et stromuttak. Bytte tilbehorssettet inneholder en L-formet stromkabel. Tabell 1-7 viser de ekstra L-formet stromkabelene du kan bestille fra din Cisco-salgsrepresentant. Tabell 1-7 Reservedeler med L-formet stromledning.

Side 10: Konsollport, Sikkerhetsspor.

Du kan koble en bryter til en PC via konsollporten ved a bruke en RJ-45-til-DB-9-adapterkabel. Hvis du vil koble en bryter til en terminal, ma du gi en RJ-45-til-DB-25 kvinnelig DTE-adapter. Du kan bestille et sett (delenummer ACS-DSBUASYN =) med den adapteren fra Cisco. For informasjon om konsoll-port og adapter-pinout, se & # x201C; Kabel og adapter spesifikasjoner. # X201D ;.

Side 11: Administrasjonsalternativer.

Du kan bruke Nettverksassistent til a administrere og overvake bytteklynger eller frittstaende enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Komme i gang med Cisco Network Assistant-veiledningen og hjelpen til nettverksassistenten.

Kapittel 1 Oversikt Administrasjonsalternativer Catalyst 2940 Bytt maskinvare Installasjonshandbok 1-12 OL-6157-01.