Iowa gambling oppgaven er en psykologisk oppgave tenkt a simulere virkelige beslutninger. Det ble introdusert av Bechara, Damasio, Tranel og Anderson (1994), deretter forskere ved University of Iowa. Det har blitt hentet til popul r oppmerksomhet av Antonio Damasio, fortaler for den Somatic Marker Hypothesis og forfatter av Descartes ‘Error. Oppgaven er noen ganger kjent som Bechara’s Gambling Task, og er mye brukt i forskning av kognisjon og folelser.

Deltakere presenteres med 4 virtuelle kortdekk pa en dataskjerm. De far beskjed om at hver gang de velger et kort, vil de vinne noen pengespill. Men sa ofte, nar de velger et kort, vil de vinne penger, men vil ogsa miste noen penger. Malet med spillet er a vinne sa mye penger som mulig. Hvert kort tegnet vil tjene deltaker en belonning ($ 100 for dekk A og B, $ 50 for dekk C og D). Av og til vil et kort ogsa ha en straff (A og B har en total straff pa $ 1250 for hver ti kort; C og D har en total straff pa $ 250 for hver ti kort). Dermed er A og B «darlige dekk», og C og D er «gode dekk», fordi dekk A eller B vil fore til tap i det lange lop, og dekk C eller D vil fore til gevinster. Dekk A er forskjellig fra B og Dekk C skiller seg fra D i antall forsok over hvilke tapene fordeles: A og C har fem mindre tapskort for hver ti kort; B og D har ett storre tapskort for hvert ti kort.

Skjermbilde av Iowa Gambling Task.

De fleste raske deltakere prover kort fra hvert dekk, og etter ca 40 eller 50 valg er det ganske bra a holde seg til de gode dekkene. Pasienter med orbitofrontal cortex (OFC) dysfunksjon fortsetter imidlertid a utholde seg med de darlige dekkene, noen ganger selv om de vet at de mister penger samlet. Samtidig maling av galvanisk hudrespons viser at sunne deltakere viser en «stress» -reaksjon pa a svinge over de darlige dekkene etter bare ti forsok, lenge for bevisst folelse at dekkene er darlige. I motsetning til dette utvikler pasienter med OFC-dysfunksjon aldri denne fysiologiske reaksjonen pa pagaende straff. Bechara og hans kollegaer forklarer dette med hensyn til den somatiske markorhypotesen. Iowa gambling oppgaven brukes for tiden av en rekke forskergrupper som bruker fMRI for a undersoke hvilke hjernegrupper som aktiveres av oppgaven hos friske frivillige samt kliniske grupper med forhold som skizofreni og obsessiv tvangssykdom.

Referanser Rediger.

Bechara A, Damasio AR, Damasio H, Anderson SW (1994). Ufolsomhet for fremtidige konsekvenser etter skade pa menneskelig prefrontal cortex. Kognisjon, 50: 7-15.

Eksterne lenker Rediger.

En gratis implementering av Iowa Gambling-oppgaven er tilgjengelig som en del av PEBL-prosjektet [1]