Casino– og ikke-kasinospillregler utelukket i vanlig sprak.

Blackjack Rules.

13. desember 2016 Regler 0 Kommentarer.

Tjueen ville v re et annet navn for det mest spillte kasinospillet globalt, vanligvis kalt blackjack [1]. Et sammenligning av kortspill mellom spilleren og forhandleren, dens unikthet er at spilleren spiller mot forhandleren og ikke andre spillere ved bordet. Malet er a sla forhandleren pa en av matene som er nevnt nedenfor:

Uten en dealer far en blackjack, far en spiller en pa de to forste kortene. Dette kalles ogsa en «blackjack» eller en «naturlig» Hvis spilleren gir en hoyere endelige poengsum enn forhandleren, og hvis poengsummen ikke overstiger 21, er det ogsa en seier. Hvis forhandleren fortsetter a tegne ytterligere kort til hans eller hennes hand er over 21.

Noen ganger blandes flere dekk sammen, men det meste brukes en standard 52 kort dekk. Den mest beromte er spillet med seks dekk (312 kort). I et tilfelle at fire eller flere dekk skal brukes, avtaler forhandleren dem fra en sko. Denne skoen er i hovedsak en boks som gjor det mulig for forhandler a trekke kort, med forsiden ned, med det formal a ikke holde mange pakker. Et plast, blankt kort benyttes ogsa i tillegg til alt dette, som aldri blir behandlet i spillet, men bare plassert mot bunnen av pakken, for a la forhandleren vite nar de ma reshuffles.

Verdien av essen er 1 eller 11 er etter spillernes skjonn. Ansikskort b rer en 10-verdi og et annet kort, dets pip-verdi.

For a sikre rettferdighet i spillet, ma man skifte seg til forhandler nar man blir spilt hjemme. Dette, med mindre spilleren som er vert for spillet, har bestemt seg og sier at de vil oppfore seg som hus til spillet og de andre spillerne har blitt enige om det.

Det er mellomrom a bestemme nar en forhandler ma byttes. Vanligvis er en hand, fem hender eller et annet intervall valgt, for den saks skyld. Reshuffling gjores best etter hver hand, hvis man spiller med en enkelt kortstokk. Bare de nodvendige komponentene i spillet er nok til a bli spilt, som et kort kort og noe a satse pa, kanskje penger, sjetonger eller kamper. Det trenger ikke et forseggjort Blackjack-bord.

Ved begynnelsen av spillet mottar forhandleren og spilleren to kort hver. Handtering av kort er gjort pa en bestemt mate, dvs. kortene som spilles til spilleren er alle med forsiden opp, og for forhandleren er et av kortene med forsiden opp og den andre er med forsiden ned. Kortet til forhandleren som vender ned, er kjent som «hullkort».

Handen som heter «blackjack» eller en naturlig 21 er den der apningsavtalen er selve av en ess og et 10-punkts kort og regnes som den best mulige handen som en spiller kan ha. Hvis dette skjer, vinner en spiller automatisk, hvis bare forhandleren ikke holder en blackjack ogsa. En spiller mottar det som kalles et trykk, hvis han / hun og forhandleren begge holder blackjack. I tilfelle forhandleren har en blackjack, vil alle andre spillere som ikke, miste.

For enhver hand som er delt ut i spillet, er folgende resultatene:

Tap: I dette tilfellet tar spilleren spillets innsats. Vinn: Spilleren vinner et belop sa mye som han hadde satset. For eksempel, hvis en spiller satser $ 10, sa vinner han $ 10 fra forhandleren, og selvfolgelig holdes den opprinnelige innsatsen ogsa av spilleren. Blackjack (naturlig): I dette tilfellet vinner spilleren et belop pa 1,5 ganger det av innsatsbelopet. Med det tidligere eksemplet vinner spilleren $ 15 i tillegg til $ 10 som de satte i betraktning. Push: Spilleren verken vinner eller mister pengene sine, det vil si at han holder sin innsats. Dette er vanligvis en uavgjort.

Spillet fortsetter i et bestemt monster, dvs. etter at kortene er utdelt, tar hver spiller handling. Dette starter med den forste spilleren til venstre for forhandleren som gar i retning med urviseren.

Det er viktig for spilleren a erkl re om de vil utnytte sidereglene (disse forklares nedenfor.). En spiller kan bare bruke dem en gang, etter at kortene er utdelt, nar det er deres tur.

Det er to mater som en spiller fortsetter,

De «star», dvs. holder handen.

De «treffer», dvs. fortsetter a tegne ett kort om gangen til den enten gir dem en posisjon sterk nok til a ga mot forhandleren, og star ELLER deres poeng beveger seg oppover 21, i hvilket tilfelle de umiddelbart mister, dvs. «bust».

Reglene om tegningskort varierer med kasinoet, men de fleste tillater spillerne a tegne et hvilket som helst antall kort de liker, sa lenge de ikke bryter seg. Andre legger visse restriksjoner pa dette.

Forhandleren apner sitt skjulte hullkort (den som diskuteres tidligere, som er plassert med forsiden ned), nar alle spillerne er ferdige, tar sine handlinger – enten a sta eller buste.

Det er to konsekvenser:

Forhandleren har en naturlig 21 (blackjack): I dette tilfellet tar ikke forhandleren lenger kort. Alle spillerne unntatt de som ogsa har blackjack, mister. Spillerne som har blackjack, far et trykk.

Forhandleren har ikke blackjack: Selv i dette tilfellet er det to mulige utfall for forhandleren. Han treffer (trekker kort) eller star. Enten av de to (hit eller stand) er avhengig av verdien av handen han holder.

I tilfelle av forhandleren er hans handlinger imidlertid helt styrt av regler. Forhandleren vil enten matte v re tvunget til a sla hvis verdien av handen er mindre enn 17, ellers star han.

En myk 17 er en hand hvor esen regnes som 11, og om forhandleren skal sla pa det samme, er forskjellen mellom hvert kasino. Det er mulig at i samme kasino er det blackjack-bord med forskjellige regler.

Hendelsen med endelig avgjorelse om en spiller vinner eller taper, kalles en showdown. Alle spillerne i spillet vinner, i tilfelle forhandleren gar bust. I et annet tilfelle hvor en forhandler har et visst poeng totalt, og ikke har gatt bust, er det to utfall:

Alle spillere med totalt poeng mer enn forhandleren, vinner.

Alle spillere med totalt poeng mindre enn forhandleren, mister.

Nar summen av spillernes poeng er lik dealerens poeng, far de et trykk, dvs. de verken vinne noe belop eller miste noe. Deres far sin innsats i retur.

Synonym med navnet, en Blackjack, slar alle andre hender. Til og med spillere med totalt 21 poeng, men flere kort som er mer enn en blackjack, mister blackjack-handen. Spillere som vinner en blackjack-hand, far en bonus, i tillegg til innsatsen som de har vunnet. Bonusbelopet er halvparten av den opprinnelige innsatsen som de har plassert.

For det tredje, hvis en forhandler far en blackjack, sa vil alle andre spillere som ikke har en, miste. Spillerne som har en, far en push, dvs. de verken vinne eller tapte.

Det vi har sett sa langt er de grunnleggende reglene for spillet. De beskriver bare hovedrammen for den. Det er noen flere «sideregler» som tillater noen mer intrikate spillstrategier, og dermed gjor spillet mer interessant. Disse reglene kan imidlertid kun brukes umiddelbart etter avtale for du tegner flere kort.

For eksempel kan man ikke bestemme seg for a «doble ned» etter a ha tegnet et tredje kort.

Det er noen mest aksepterte praksis, forklart nedenfor:

I tilfelle at dealerens ansiktskort er et ess, kan enhver spiller satse pa om forhandleren har en blackjack. Dette ma gjores for noen andre spiller handlinger.

Forsikringsveien fungerer som folger:

Belopet av forsikringsspillet er lik mengden av den opprinnelige innsatsen. Det er vant til a sikre seg mot det sannsynlige tapet av den opprinnelige innsatsen. En vinnende forsikringsspill betales av oddsen pa 2: 1. Hvis det (forsikringsvinner) vinner, har spilleren mistet sin opprinnelige innsats, og det vil ogsa bryte seg pa den opprinnelige handen.

Mange strategi guider, men rad til a ta en forsikring innsats.

Hvis en spiller ser at de har en veldig darlig hand, i forhold til forhandleren, kan de velge a overgi seg. Dette betyr at hvis de ser at det bare er en sv rt svak sjanse til a vinne mot forhandleren, kan de gi opp pa handen. Fordelen med dette er at de kan beholde halvparten av det opprinnelige innsatsbelopet. Den andre halvdelen av belopet holdes av kasinoet, ubestridte.

Risikoen er at hvis en spiller dommer handen sin for a v re darlig, og hvis det ikke er sa ille, star de i fare for a miste ut pa mye fortjeneste. Derfor ma de ha en veldig darlig hand for a gjore overgivelsen lonnsom.

For eksempel er en 16 mot en 10 av forhandleren en lonnsom overgivelse.

Etter at forhandleren har utdelt kortene, sjekker de umiddelbart for en blackjack. Noen kasinoer tillater ikke overgivelse dersom forhandleren har en blackjack. En spiller vil miste hele spillet hvis forhandleren har en blackjack. Hvis i det hele tatt spilleren ogsa har blackjack, sa far de et trykk. Denne variasjonen i kjent som en «sen overgivelse»

Denne strategien er ansatt nar palydende til de to forste kortene som spilles til spilleren, er den samme. Deretter har spilleren muligheten til a dele handen i to. Dette betyr at spilleren na kan plassere en annen innsats av samme storrelse som originalen og fortsette med to hender. Selv om en spiller vil dele 10 poengkort, selv om de ikke danner et par. For eksempel kan en Jack og en konge bli delt.

Nar en spiller bestemmer seg for a dele en hand, handler forhandleren oyeblikkelig et nytt kort til hver hand (siden na er det to.). Det er mulig at spilleren far et annet par. I sa fall varierer den neste handlingen med kasinoet. Noen lar spillere splitte sine hender igjen og andre ikke.

Hendene som eksisterer etter splitting, behandles separat, som uavhengige hender. Dette betyr at spilleren kan trekke ut kort til han star eller buster, og deretter fortsette med neste.

I et annet tilfelle, hvis en spiller mottar to ess, kan de dele handen, og etter det blir de gitt et nytt kort for hver hand og etter det er spilleren ikke lov til a tegne ytterligere kort. Men hvis spilleren far et annet ess for hendene, kan de tegne et annet kort. Siden det ikke er lov til a tegne et annet kort etter det andre, blir alle hender som oppstar som folge av splittelse av ess, som to korthender.

Spilleren mottar ikke en bonus pa en blackjack hvis de har delt et essepar og det andre kortet som blir behandlet, er et 10-punkts kort. Denne handen kan fortsatt vinne mot noen vanlige 21 som er scoret, med mer enn to kort. Spilleren far en push, hvis forhandleren ogsa har en blackjack, som det er i det vanlige scenariet. I motsatt fall ogsa det vil si dersom en eske behandles som et andre kort til 10-pekeren, gjelder samme regel, det vil si at spilleren ikke mottar blackjack-bonus.

Hvis og nar en spiller vet at handen hans vil sla forhandleren sikkert, kan de bestemme seg for a doble sin opprinnelige innsats. De far lov til a doble ned pa noe belop som begrenser opp til det opprinnelige innsatsbelopet, i noen tilfeller. Det er lov a doble ned pa hvilken som helst hand i de fleste kasinoer, men noen krever at spilleren har en apningshand pa 11, 10 eller 9 i verdi.

Et annet viktig poeng a merke seg er at en spiller mottar bare ett kort nar de bestemmer seg for a doble ned pa den opprinnelige handen.